Shinobu Urashima

Lost-pakolainen. Firewallin tietojen mukaan Urashima pyörittää liikkuvaa etsivätoimistoa, joka suorittaa myös hämärämpiä tehtäviä.

Kaukosuhteessa Daniel Montalvon kanssa, oli vierailemassa Extropiassa Annual Progress Marketin aikana.

Shinobu Urashima

Eclipse Phase: Operation Firewall Taleksi