Houserulet

Aseissa noudatamme Sir Jellyn houseruleja, eli pistoolit ja snipu eivät ammu full autoa ja snipun lippaaseen mahtuu vain 12 panosta. Cyberclawin statit kuvaavat yhden kouran statteja.

Infiltration
Luin viimein sniikkimissäännöt kunnolla:
Combatissa näkymättömään henkilöön osumistodennäköisyys on MOX-pisteet (kokonaismäärä, ei käytettävät pojot). Jos hahmolla on muu keino aistia cloakattu hahmo (radar, echolocation, x-ray yms), voi heittää Perceptiota, jolloin osumiseen tulee -30 penalty.
Jos tarkkailijalla on infrapunakatse, x-ray tai muu keino nähdä, penaltyä ei tule.
Kesken taistelut tarkkailla voi Complex Actionina tai Quick Actionina, Quick Actionilla testiin tulee -30 penalty. Testissä onnistunut henkilö voi jakaa tiedon Tac-Netin kautta.
Infiltraatiolla voi löytää katvealueita tutkissa tai kameroissa.
Radar absorbentit, aseet ja muut härdellit tietenkin monimutkaistavat asiaa. Sanoisin, että Cloak näkyy tutkassa, joten Absorbent pätee vain Cham skinin ja coatingin kanssa. Aseilla pitää kai olla oma erillinen coating, viitan kietominen ja ampuminen yhtäaikaa on hankalaa.

Pelataan nyt näillä säännöillä PC:den ja NPC:den kohdalla. Aiemmat sekoilut johtuivat vajaasta tulkinnasta ja NPC:den taktiikoiden hämärästä tekstistä!

Moxie
Luin moxie-säännön uudestaan, ja ollaan tulkittu sitä aika löyhästi:
“Regaining Moxie:At the gamemaster’s discretion,
Moxie points may be refreshed up to the character’s full Moxie stat any time the character rests for a significant period.

Ehdotan, että moxie palautuu jatkossa joko tehtävien välissä (/mahd. taukojen aikana) tai sessioiden välissä. Moxien käyttö vaatisi enemmän harkintaa, mutta motivaatiot olisivat hyödyllisempiä. Vastineeksi viholliset eivät käytä yhtä paljon moxieta.

Enemmistö kannatti sessiotahtia, joten mennään sillä. Perusmookit eivät käytä moxieta, mutta kovemmilla vastustajilla on sitä jokunen piste.

Off-Hand sääntöselvitys!!
Uusimman erratan mukaan -20 offhand penaltyä ei tule meleessä, jos kakkosasetta käyttää vain vahinkobonarin saamiseen. Ambidexteritystä on siis lähinnä hyötyä ampuessa ja jos haluaa wieldata kahta eri profiilin asetta yhtäaikaa.
Lisäksi meleessä voi hyökätä useamman kuin yhden kohteen kimppuun hyökkäyksellä (vaikka kädessä olisi vain yksi ase). Tällöin joka iskuun tulee -20 penalty per ylimääräinen kohde.

Sääntöselvitys: Charge
Tarkistin, miten charge-sääntö menee: Ryntääjä liikkuu oman juoksunopeutensa verran, mutta kärsii -20 penaltyn sijaan vain -10 charge-penaltyn. (Eli run ja charge penaltyt eivät stackaa.) Charge-hyökkäys saa 1d10 lisää vahinkoa.
Tarkistin myös sen, että Receiving a charge -bonarin saa VAIN, jos kohteella on readytetty toiminto, jonka hän haluaa käyttää. Tällöin vastaanottaja tekee hyökkäyksensä ennen hyökkääjää.

Palkka
Firewall ei maksa palkkaa, mutta kustantaa agenttiensa perusylläpidon. Suomeksi teillä on huone ruumishotellissa ja proteiinitahnaa mielin määrin. Paremmasta pitää maksaa itse.

Sikäli kun sillä on väliä, pelaajahahmon viikkopalkka määräytyy seuraavasti:
(Taulukosta näkee myös, minkä tasoisia palveluksia Verkosta voi pyytää.)

REP LEVEL / REP SCORE / WEEKLY INCOME (CREDITS)
1 / 0–19 / 50
2 / 20–39 / 125
3 / 40–59 / 250
4 / 60–79 / 1,250
5 / 80–99 / 5,000

HOX! Palkkaa tulee vain viikoilta, jolloin hahmo ei heitä keikkaa Firewallille.

Rez-pojot
Menetellään expan kanssa abaut näin: mission lopussa saatte könttäsumman rez-pisteitä riippuen siitä onnistuiko tehtävä vai ei.
Mission lopussa pelaajat voivat jakaa toisilleen pisteitä lähes mielivaltaisesti. Mittään tiukkoja kriteereitä ei ole, mutta heittäkää pisteitä esimerkiksi hienoista stunteista, tehtäväkriittisistä saavutuksista tai viihdyttävistä jutuista. Näitten kanssa ei tarvitse pihistellä, kunhan pisteitä ei ropise täysin tyhjästä.
Lisäksi lisäpisteitä voi saada mm. seuraavista:
- oman motivaatio-tavoitteen saavuttamisesta
- Sessiosynopsiksen kirjoittamisesta
- NPC:n rekryämisestä Firewalliin.

Universal Translator:
Yleiskääntäjät ovat yleisesti levinnyttä teknologiaa. Ne kuitenkin vaativat yleensä suuri tehoisia servereitä tuekseen. Tämän vuoksi todellisia yleiskääntimiä ei ole kuin suurimmilla asemilla ja kaupungeilla. Pienemmät habitaatit yleensä pitävät yllä yleisimpien kauppakieltensä kielipankkia. Aseman valtakielien kääntäminen riippuu habitaatin asenteista. Osa habitaateista pitää huolta siitä, että kaikenkieliset asukkaat ymmärtävät toisiaan. Toisten mielestä erikielisyys korostaa heimoeroja ja kielen konkreettinen opetteleminen osoittaa kunnioitusta kieltä kohtaan. Käännöksen laatu riippuu käännettävän kielen yleisyydestä ja serverin tehosta.
Henkilökohtaiset kääntimet toimivat Muusan kautta. Muusanne voi kääntää osaamansa kielet reaaliaikaisesti. Voitte myös hankkia kielitaitoja eri Skillsofteilla.

Firewall-visa
Kun joudutte farcastaamaan Firewall-tehtävällä, Firewall järjestää teille JOKO haluamanne ruumiin TAI haluamanne varustuksen. Toinen teidän on hankittava itse omilla varoillanne.
Ruumiiden ja kaman saatavuus riippuu totta kai aikataulusta, harvinaisuudesta, habitaatista sekä tehtävän tärkeysluokituksesta.

Houserulet

Eclipse Phase: Operation Firewall Taleksi