Combat Summary

Tässä lyhyehköä summausta tappelun peruspalikoista. Siitä puuttuu Suppressive Fire, Blastit ja muut erikoisjutskat + multiple weapons. Ne voi lisätä kuitenkin myöhemmin. Lukekaa kirjaa.

Nopeita huomioita:
Hahmolla on vuorollaan käytössä Complex Action ja 1-3 Quick Actionia. (Tähtääminen vie kaikki Quick Actionit).
Vuoron aikana voi kävellä tai juosta ottaen -10 kaikkiin testeihin Quick Actionina. Liike jakautuu tasaisesti jokaiselle Speed-kierrokselle.
Liikettä voi kasvattaa käyttämällä Complex Actionin Freefall tai Freerunning -taidon käyttöön.
Koko vuoron voi käyttää väistämiseen, jolloin voi käyttää Freerunning/-fall -taitoa +30 bonuksella.
Vuoronsa aikana hahmo voi käyttää Perceptionia ilmaiseksi -20 muuttujalla tai perustasolla Quick Actionina.
Yksi kierros kestää n. 3 sekuntia.
Called Shot on Complex Action, jolla voi -10 haittaa vastaan joko ohittaa AV:n tai osua tiettyyn kohteeseen. Iskun täytyy onnistua +30MoS tai se on vain normaali osuma. Jotkut viholliset voivat olla niin raskaasti panssaroituja, ettei AV:ta voi ohittaa.

+30 osuma antaa +5 vahinkoa, +60 osuma antaa +10. Critin (tuplat) voi väistää vain toisella kriittisellä ja se läpäisee automaattisesti AV:n.

Firing Modes
Single Shot: 1 laukaus.
Semi-Auto: 2 erillistä laukausta..
Burst Fire: 2 burstia, joihin tulee joko +10 osumiseen tai +1d10 vahinkoa. Yksi burst kuluttaa 3 panosta.
Full-Auto Fire: Yksi hyökkäys, johon saa joko +30 osumiseen tai 3d10 vahinkoa. Full-Auto kuluttaa 10 panosta.

Useammat hyökkäykset (SA tai Burst) voi jakaa useammalle vastustajalle, jotka ovat enintään 1 metrin päässä toisistaan. Tällöin ylimääräiseen kohteeseen osumiseen tulee -20 haitta.
Sädeaseilla on joitain omituisuuksia (Sweeping fire, focused fire), joita en tunne kovin hyvin. Perehdytään niihin, kun tuikuttimia tulee vastaan.

COMBAT SUMMARY
• Combat is handled as an Opposed Test.
• Attacker rolls attack skill +/– modifiers.
• Melee: Defender rolls Fray or melee skill
+/– modifiers.
• Ranged: Defender rolls (Fray skill ÷ 2,
round down) +/– modifiers.
• If attacker succeeds and rolls higher than
the defender, the attack hits.
• Critical hits are armor-defeating (armor
does not apply).
• Armor is reduced by the attack’s Armor
Penetration value (AP).
• The weapon’s damage is reduced by the
target’s modified Armor rating (unless
the attack is armor-defeating).
• If the damage exceeds the target’s
Wound Threshold, a wound is also scored.
(If the damage exceeds the Wound
Threshold by multiple factors, multiple
wounds are inflicted.)

ACTION TURN
Step 1: Roll Initiative ((INT + REF) / 5) + 1d10
Step 2: Begin First Action Phase (Speed 1)
Step 3: Declare and Resolve Actions
Step 4: Rotate and Repeat (Speed 2-4)

COMBAT MODIFIERS
GENERAL MODIFIER
Character using off-hand –20
Character wounded/traumatized –10 per wound/trauma
Character has superior position +20
Touch-only attack +20
Called shot –10
Character wielding two-handed weapon with one hand –20
Small target (child-sized) –10
Very small target (mouse or insect) –30
Large target (car sized) +10
Very large target (side of a barn) +30
Visibility impaired (minor: glare, light smoke, dim light) –10
Visibility impaired (major: heavy smoke, dark) –20
Blind attack –30

MELEE COMBAT MODIFIER
Character has reach advantage +10
Character receiving a charge +20
Character charging -10

RANGED COMBAT (ATTACKER) MODIFIER
Attacker using smartlink or laser sight 10
Attacker behind cover –10
Attacker running –20
Attacker in melee combat –30
Defender has minor cover –10
Defender has moderate cover –20
Defender has major cover –30
Defender prone and far (10
meters) –10
Defender hidden –60
Aimed shot (quick) +10
Aimed shot (complex) +30
Sweeping fi re with beam weapon +10 on second shot
Multiple targets in same Action Phase –20 per additional target
Indirect fi re –30
Point-blank range (2 meters or less) +10
Short range —
Medium range –10
Long range –20
Extreme range –30

~ EP Core s. 392

Täydet Combat-säännöt: Core s. 186 → (Hox! Pidä errata vieressä tai käytä uusinta filua!)

Combat Summary

Eclipse Phase: Operation Firewall Taleksi