Eclipse Phase: Operation Firewall

Cereksen sankarit: mustekalamafia, Feikkiferraman ja Algernopin paluu

Oversight lainasi agentteja missiollaan Catching Nemo varten.

Saavuttuaan Cerekselle agentit huomasivat HIDDEN CONCERN nimisen mustekalamafian dominoivan koko planeettaa.
Agentit jäljittivät Narud Astangan, jolle oli asennettu quantum farcasteriin yhdistetty pommi HIDDEN CONCERNINtoimesta. (Astangan kuoleminen olisi siis lähettänyt backupin HIDDEN CONCERNILLE). Astanga luvattiin agenteille mikäli he hiippailisivat Love and Rage Collectiven tukikohtaan ja avasivat lifesupportin, joka hukutti collectiven jäsenistön. HIDDEN CONCERN lähetti Astangan maksuksi onnistuneesta tehtävästä ja agentit luovuttivat hänet Oversightille.

Joshua “Super-Salaryman” Ferrata tapasi myös kadonneen forkkinsa, joka oli perustanat oman corppinsa ja kutsui itseään Aquaferramaniksi. Joshua (Poseidon) vannoi palaavansa vielä.

Dr Algernop (Jenken-morphissa) liittäytyi myös agenttien mukaan. Hän oli planeetalla Night Cartellin orj.. leivissä (Kiitos Sindelen) ja halusi päästä Extropiaan. W28 ampui hänet suutuspäissään. Onneksi stäkki jäi.

Comments

fjope

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.